Meterkasten vormen een vaak voorkomend knelpunt in de woning. Het plaatsen van een meterkast vergt de nodige kennis en dient op een professionele en overzichtelijke wijze te worden geplaatst. Indien u reeds over een meterkast beschikt, maar deze bestaat uit een wirwar van buizen en draden brengt dit steeds de nodige risico’s met zich mee.

Wij van Q-Tech Montage & Servicetechniek zijn uitstekend in staat om ook uw meterkast tot in detail op orde te brengen waardoor een mogelijke storing op efficiënte wijze kan worden verholpen of zelfs voorkomen!

VOOR

NA